Vi anpassar vår metod efter individen

Därför att alla människor är unika

Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig när det passar dig!

Jag vill bli kontaktad! Fill 91Created with Sketch. 010-207 09 19 Fill 59Created with Sketch. info@abila.se

Abila jobbar med relationsbaserad behandling enligt case management-metoden. Våra klienter är vanligen familjer, unga vuxna eller människor som är mitt i livet. Gemensamt för dem är en stark vilja att förändra livet.

Så jobbar vi med case management

The Strenghts Model är det arbetssätt inom case management-området som ligger närmast vårt sätt att jobba. Den togs ursprungligen fram av den amerikanske professorn Charles Rapp vid Kansas University. Här är de grundläggande riktlinjerna för arbetet med klienten, enligt The Strenghts Model:

 1. Fokus ska ligga på att ta fram och mobilisera positiva egenskaper och inte älta det som är dåligt. Människor har större chans att utvecklas om de får utgå från intressen, färdigheter och inneboende styrkor.
 2. En bra relation mellan case managern och klienten är helt nödvändig för en lyckad rehabiliteringsprocess.
 3. De insatser som planeras och genomförs ska bygga på klientens självbestämmande.
 4. Samhället ses som en bank av möjligheter och inte som ett hinder. Klienten och case managern ska tillsammans nyttja de resurser som finns kring dem.
 5. Intensivt uppsökande verksamhet är det bästa arbetssättet. Själva arbetet ska inte bedrivas i en lokal, utan där klienten vardagsvis rör sig.
 6. Alla människor kan lära, växa och förändras. Klientens problematik är bara en sida av deras tillvaro. De kan fortsätta att utvecklas som människor, hela livet.

 

Med The Strenghts Model som grund har vi tagit fram några viktiga ledstjärnor för vårt arbete:

 1. Vår behandling utgår alltid från ett relationsperspektiv där vi i nära samarbete med individen/familj och handläggare formar det arbete som ska genomföras.
 1. Vi arbetar alltid utifrån vårdplan/genomförandeplan och kompletterar med vår egen handlingsplan. Det är en förutsättning för att skapa kvalitet i det skräddarsydda arbetet.
 1. Vi strävar alltid efter att samla alla tillgängliga resurser, på individ-, nätverks- och samhällsnivå.
 1. Med psykologstöd, screening och detaljerad historik formar vi behandlingen. Vi använder oss bara av inriktningar som har vetenskapligt stöd.
 1. Vårt arbete utgår från ett systemteoretiskt perspektiv som hjälper oss att identifiera och arbeta med processer i alla delar av det dagliga livet.
 1. För oss är KASAM (känsla av sammanhang) en central del i vårt arbete.
 1. Vi arbetar miljöterapeutiskt och använder oss av olika kognitiva metoder.
 1. Vi tänker salutogent. Med det menas att vi fokuserar på vilka faktorer som orsakar och upprätthåller hälsa, mer än vad som orsakar sjukdom.
 1. Vi strävar alltid mot att klienten ska bli självgående så fort som möjligt.

Vilka uppdrag passar vår metod?
Vårt arbetssätt går applicera på de flesta problembilder, men vi arbetar vanligtvis med:

 • Missbruk
 • Kriminalitet
 • neuropsykiatrisk problematik
 • viss psykiatrisk problematik
 • beteendestörningar
 • dysfunktionella familjesystem

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat ipsum dolor sit amet.”

NAME LASTNAME, TITLE & COMPANY

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat ipsum dolor sit amet.”

NAME LASTNAME, TITLE & COMPANY

Ring oss direkt, eller fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss!

Kontakta mig!